Ceník poskytovaných služeb od 1.12.2017


 

Vyšetření k průkazům

 

Vyšetření uchazeče o řidičský průkaz  600,- Kč
Vyšetření důchodce k řidičskému průkazu  300,- Kč
Vyšetření k plavebnímu průkazu 300,- Kč
Vyšetření k zbrojnímu průkazu  750,- Kč
Vyšetření k svářečskému průkazu 300,- Kč
Vyšetření k zdravotnímu průkazu (práce v potravinářství)  300,- Kč

 

Vyšetření a posouzení způsobilosti k jiným úkonům

 

K práci dobrovolného hasiče  200,- Kč
Posouzení způsobilosti k práci s dětmi - letní tábory, osvojení dítěte  100,- Kč
Posouzení způsobilosti ke studiu  100,- Kč

 

Vyšetření ke sportovní činnosti

 

Vyšetření k posouzení způsobilosti sportovní činnosti  250,- Kč
Vyšetření s nutností EKG vyšetření a zhodnocením 450,- Kč

 

Výkony nehrazené pojišťovnou

 

Očkování, či aplikace injekce na výslovnou žádost pacienta/bez ceny inj, očkov, látky/ 100,- Kč
Vyšetření stolice  ITOKS test do 50 let věku na žádost pacienta 200,- Kč
EKG vyšetření před lázeňskou léčbou pro samoplátce 200,- Kč
Vyšetření a vystavení návrhu na lázně pro samoplátce 400,- Kč
Posouzení o schopnosti rekondičního pobytu, umístění pacienta do domova důchodců, ústavů sociální péče apod.  200,- Kč

 

Administrativní úkony

 

Úkon minimálního rozsahu, bez vyšetření od 50,- Kč do 100,- Kč
Vystavení listu náhradního hlášení při ztrátě pracovní neschopnosti 100,- Kč

 

Výpis z dokumentace

 

Výpis na žádost pacienta, či zaměstnavatele k prohlídce u závodního lékaře 250,- Kč

 

Prohlídka na žádost zaměstnavatele

 

Zdravotní prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k práci na žádost zaměstnavatele (bez uzavřeného smluvního vztahu pracovně lékařské péče) pro osoby registrované v našem lékařském zařízení 500,- Kč

Prohlídky a další činnosti v rámci zajišťování komplexní pracovně lékařské péče/služby - úhrada a rozsah služeb se řídí příslušnou uzavřenou smlouvou. Cena poskytované péče je závislá na rozsahu dohodnutých služeb, počtu zaměstnanců a kategorii rizika pracovišť zaměstnavatele  
Konzultační a poradenská činnost pro firmy (prohlídka pracovišť, ..) 1200,- Kč/hod

 

Zprávy pro pojišťovny

 

Zhodnocení ztížení společenského uplatnění, bolestné  300,- Kč
Zpráva pro pojišťovnu, pojistky, vč. výpisu z dokumentace pro pojišťovnu 350,- Kč

 

Vyšetření nepojištěných pacientů

 

Vyšetření nepojištěného pacienta na jeho žádost (mimo laboratoře)  700,- Kč
Vyšetření EKG s vyhodnocením křivky u pacienta nepojištěného 250,- Kč

 

Nadstandartní vyšetření mimo ordinační dobu

 

Požadované vyšetření mimo ordinační dobu nebo mimo návštěvní službu a to pouze po dohodě s lékařem za přímou úhradu
Do 18 hod 600,- Kč
Po 18 hod 1100,- Kč

 

Předoperační vyšetření

 

Předoperační vyšetření u registrovaného pacienta, před operacemi nehrazenými pojišťovnou (např. plastické operace apod.),-bez laboratorního vyšetření 550,- Kč
S EKG vyš. a popisem 750,- Kč

 

Konzultační činnost

 

Konzultace ohledně rodinných příslušníků 200,- Kč

 

Jiné služby

 

Kopírování na vlastní žádost pacienta
A4/ 1 strana 5,- Kč
A4/ 2 strany 10,- Kč
Použití WC pro registrované pacienty zdarma, jinak za poplatek 20,- Kč

©