Instituce:

Státní ústav pro kontrolu léčiv - www.sukl.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR - www.mzcr.cz

©