Instituce:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  (www.sukl.cz)
Ministerstvo zdravotnictví ČR  (www.mzcr.cz)

©