Náš tým


MUDr. Hana Gadireddiová 

ČLK e.č.: 5132840163
Město výkonu povolání: Praha 5 - Zbraslav
Odbornost: všeobecné lékařství
Licence: všeobecné lékařství
        
        MUDr. Soňa Klímová  

odbornost: všeobecné lékařství 
                 a interní lékařství I. st.
                 se specializovanou způsobilostí
licence : všeobecné lékařství
             a interní lékařství I. st.
             se specializovanou způsobilostí 


     Vedoucí zdravotní sestra:
Zuzana Gasnárková        
 

      Zdravotní sestra:
 Jitka Nováková

Historie

Naše ordinace byla založena v r. 1993 , kdy u nás byl zaregistrován první pacient, postupně se ordinace rozrostla a nyní se o pacienty starají 2 lékaři a 2 zdravotní sestry.

©